WAT IS

ONZE MISSIE?

De primaire functie van MTB Zorg is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het verwerven en behoud van hun zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving te stimuleren. Daarmee hebben en houden ze de regie over hun eigen leven.

MTB Zorg biedt haar zorgvragers ambulante ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid. MTB Zorg geeft de ondersteuning in de woon- en leefomgeving van de zorgvrager en richt zich op alle acht levensgebieden.

Bij MTB Zorg werken wij herstelgericht met hulpverleners, cliënten en naasten. Elke cliënt is uniek. Wij durven ook verder te kijken waar nodig is en buiten de kaders te denken. Dat vraagt lef en vertrouwen in cliënt, naasten en in elkaars deskundigheid.WAT IS

ONZE VISIE?

MTB Zorg is te gast in het leven en de leef-woonomgeving van de zorgvrager. Wij voegen in. Dit betekent dat we goed luisteren naar de zorgvraag/behoefte van de zorgvrager. Dit kan betekenen dat we, zoals eerder opgemerkt, uit de thuissituatie gaan en bijvoorbeeld een wandeling gaan maken of afspreken op een bankje in het park. Soms moet je afstand nemen om het geheel te kunnen zien, een berg is immers van dichtbij veel omvangrijker dan van een afstand. Maar ook als de zorgvrager het even laat afweten, blijven we contact zoeken.

We leggen de nadruk op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. De meeste zorgvragers weten heel goed wat de problemen zijn. Ze kunnen alleen vaak niets vertellen over hun kwaliteiten. Daarom leggen we de nadruk op acceptatie van de persoon als geheel.

We laten de zorgvrager zelf de regie voeren en waar dat niet kan of lukt stellen we ons directief of overnemend op. Dat wil zeggen dat we mee naar afspraken gaan of samen de afspraak maken. We zorgen voor vervoer of nemen de zorgvrager mee in de auto. We brengen de administratie op orde of vragen overname van financieel beheer en administratie aan. Ook leun en steun contacten maken onderdeel uit van ambulante begeleiding.

We stellen de fysiologische behoeften (bed, bad, brood) veilig. Daarnaast zetten we de veiligheidsbehoeften op (veiligheid, betrouwbaarheid en bescherming). Ook bevorderen we de sociale behoefte (acceptatie, vriendschap, begrip, aandacht, opzetten van een netwerk) en dat er deel genomen kan en gaat worden aan de samenleving. Vanzelfsprekend worden mantelzorgers, zorgpartners en vrijwilligers hierin betrokken.WELKE PERSONEN

KUNNEN WIJ NIET HELPEN

In principe kunnen wij helpen bij alle soorten problemen. Echter als er een zedendelict in het spel is dan verwijzen wij deze cliënt door naar de juiste instanties.

Wij verstrekken ook geen informatie. Uitgifte medicatie zal ten alle tijde worden uitgevoerd door andere instanties.