• Wat zijn de kosten?
 • Wat gebeurd er als ik me aanmeld?
 • Ik zit momenteel al bij een zorgverlener
 • Kan iedereen zich aanmelden voor zorg van MTB Zorg?
 • Kan iedereen informatie over mij opvragen bij MTB Zorg?
 • Ik heb geen onderdak. Kan ik bij jullie terecht voor hulp?
Wat zijn de kosten?

MTB Zorg heeft contracten met de meeste gemeenten. Hierdoor worden al je eventuele kosten voor begeleiding vergoed door de gemeente. Vroeger moest je nog een bijdrage betalen, maar dat is inmiddels niet meer het geval.

Je betaald dus niets voor onze hulp!

Wat gebeurd er als ik me aanmeld?

Als je je hebt aangemeld, volgt een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Als je je hebt aangemeld wordt meteen een afspraak voor een intake­gesprek gemaakt. In het intakegesprek kan je je hulpvraag bespreken en wat je wilt bereiken. Ook vul je een vragenlijst in over de problemen. Daarnaast maak je kennis met je begeleider en je contactpersoon bij de gemeente. Deze houdt overzicht over je begeleidingstraject.

Advies over behandeling of verder onderzoek
Na het intakegesprek bespreken we je hulpvraag binnen MTB Zorg. Na dit overleg wordt een begeleidingsplan gemaakt. Als je het eens bent met het begeleidingsplan vragen we je om een overeenkomst te ondertekenen. Hierin zijn de afspraken over je behandeling vastgelegd.

De behandeling
Je begeleider blijft tijdens de begeleiding je vaste contactpersoon. Drie maanden na de start van de begeleiding bekijken de begeleider en de consulent van de gemeente samen met jouw hoe het gaat. Ook vragen we je om enkele vragenlijsten in te vullen. Aan het eind van de begeleiding kijk je met je begeleider en de consulent van de gemeente terug op je begeleiding. Dat noemen we de evaluatie.

Zorgvuldigheid en regelingen
Je mag rekenen op zorgvuldigheid. Natuurlijk houden we ons aan de wettelijke eisen op het gebied van geheim­houding en informatieverstrekking. Je kunt aan je begeleider informatie vragen over de regelingen, protocollen en reglementen. Er zijn documenten beschikbaar over onder meer privacy, klachten en de cliëntenraad

Ik zit momenteel al bij een zorgverlener

Het is al erg goed van je dat je hulp hebt, maar misschien ben je ontevreden of heb je geen klik met je huidige begeleider. We kunnen dan eens kennis met elkaar maken en kijken of er bij ons wel een klik is. We bespreken onder het genot van koffie of thee je problemen en vertellen je wat wij eventueel voor je kunnen betekenen.

Kan iedereen zich aanmelden voor zorg van MTB Zorg?

In principe zijn wij er voor alle mensen vanaf 18 jaar in Overijssel die problemen hebben en wordt dus iedereen toegelaten. Er is wel een uitzondering. Als er een zedendelict in het spel is verwijzen wij door naar andere instanties. Tijdens een intakegesprek wordt besproken of jij bij ons op de juiste plek bent. In sommige situaties moeten wij je doorverwijzen naar andere organisaties of andere organisaties bij de hulpvraag betrekken. Bijvoorbeeld als je slecht of geen Nederlands spreekt of als je een ernstige (lichamelijke) beperking hebt. Cliënten die eenmaal bij MTB Zorg worden begeleid kunnen op basis van de overtreding van de huisregels (bijvoorbeeld agressie) uitgesloten worden van hulp.

Kan iedereen informatie over mij opvragen bij MTB Zorg?

Nee, alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven, geven wij informatie over je aan derden. Hiervoor moet die organisatie eerst een ondertekende toestemmingsverklaring van je overleggen aan ons. Als die er niet is dan krijgt de organisatie of instelling geen informatie over je.

Ik heb geen onderdak. Kan ik bij jullie terecht voor hulp?

Het is uitermate vervelend dat je geen onderdak hebt. Je word dan bij lang niet alle instellingen geholpen. Wij doen dat anders. Samen gaan we op zoek naar woonruimte en als je ingeschreven staat in de gemeente regelen wij dat er zorg voor je komt.

 • Wat is ambulante begeleiding eigenlijk?
 • Wat gebeurd er als ik me aanmeld?
 • Ik zit momenteel al bij een zorgverlener
 • Kan iedereen zich aanmelden voor zorg van MTB Zorg?
 • Kan iedereen informatie over mij opvragen bij MTB Zorg?
 • Ik heb geen onderdak. Kan ik bij jullie terecht voor hulp?
Wat is ambulante begeleiding eigenlijk?

Ambulante begeleiding is een algemene benaming voor zorgmedewerkers die andere mensen begeleiden. Welke begeleiding een ambulant begeleider precies geeft aan mensen kan verschillen per ambulant begeleider. Denk bijvoorbeeld aan mensen die te maken hebben met psychologische problemen, mensen met een verslaving, oudere mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, of aan mensen die financiële problemen ondervinden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een ambulant begeleider omschrijven als het helpen van andere mensen, die te maken hebben met psychische en of fysieke problemen. Ambulante zorg staat voor het thuis verzorgen of behandelen van patiënten en het begeleiden van mensen.

Wat gebeurd er als ik me aanmeld?

Als je je hebt aangemeld, volgt een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Als je je hebt aangemeld wordt meteen een afspraak voor een intake­gesprek gemaakt. In het intakegesprek kan je je hulpvraag bespreken en wat je wilt bereiken. Ook vul je een vragenlijst in over de problemen. Daarnaast maak je kennis met je begeleider en je contactpersoon bij de gemeente. Deze houdt overzicht over je begeleidingstraject.

Advies over behandeling of verder onderzoek
Na het intakegesprek bespreken we je hulpvraag binnen MTB Zorg. Na dit overleg wordt een begeleidingsplan gemaakt. Als je het eens bent met het begeleidingsplan vragen we je om een overeenkomst te ondertekenen. Hierin zijn de afspraken over je behandeling vastgelegd.

De behandeling
Je begeleider blijft tijdens de begeleiding je vaste contactpersoon. Drie maanden na de start van de begeleiding bekijken de begeleider en de consulent van de gemeente samen met jouw hoe het gaat. Ook vragen we je om enkele vragenlijsten in te vullen. Aan het eind van de begeleiding kijk je met je begeleider en de consulent van de gemeente terug op je begeleiding. Dat noemen we de evaluatie.

Zorgvuldigheid en regelingen
Je mag rekenen op zorgvuldigheid. Natuurlijk houden we ons aan de wettelijke eisen op het gebied van geheim­houding en informatieverstrekking. Je kunt aan je begeleider informatie vragen over de regelingen, protocollen en reglementen. Er zijn documenten beschikbaar over onder meer privacy, klachten en de cliëntenraad

Ik zit momenteel al bij een zorgverlener

Het is al erg goed van je dat je hulp hebt, maar misschien ben je ontevreden of heb je geen klik met je huidige begeleider. We kunnen dan eens kennis met elkaar maken en kijken of er bij ons wel een klik is. We bespreken onder het genot van koffie of thee je problemen en vertellen je wat wij eventueel voor je kunnen betekenen.

Kan iedereen zich aanmelden voor zorg van MTB Zorg?

In principe zijn wij er voor alle mensen vanaf 18 jaar in Overijssel die problemen hebben en wordt dus iedereen toegelaten. Er is wel een uitzondering. Als er een zedendelict in het spel is verwijzen wij door naar andere instanties. Tijdens een intakegesprek wordt besproken of jij bij ons op de juiste plek bent. In sommige situaties moeten wij je doorverwijzen naar andere organisaties of andere organisaties bij de hulpvraag betrekken. Bijvoorbeeld als je slecht of geen Nederlands spreekt of als je een ernstige (lichamelijke) beperking hebt. Cliënten die eenmaal bij MTB Zorg worden begeleid kunnen op basis van de overtreding van de huisregels (bijvoorbeeld agressie) uitgesloten worden van hulp.

Kan iedereen informatie over mij opvragen bij MTB Zorg?

Nee, alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven, geven wij informatie over je aan derden. Hiervoor moet die organisatie eerst een ondertekende toestemmingsverklaring van je overleggen aan ons. Als die er niet is dan krijgt de organisatie of instelling geen informatie over je.

Ik heb geen onderdak. Kan ik bij jullie terecht voor hulp?

Het is uitermate vervelend dat je geen onderdak hebt. Je word dan bij lang niet alle instellingen geholpen. Wij doen dat anders. Samen gaan we op zoek naar woonruimte en als je ingeschreven staat in de gemeente regelen wij dat er zorg voor je komt.HEB JE MET SPOED HULP NODIG?

NEEM DAN DIRECT CONTACT MET ONS OP!

MTB Zorg kan snel handelen als je in de problemen zit en met spoed hulp nodig hebt. Laat het ons weten en we komen bij je langs

WE DRINKEN EEN KOP KOFFIE OF THEE

We komen bij je thuis om je problemen te bespreken

AANMELDEN ALS CLIENT

Dan is er nog wat administratie te doen om je als client bij ons in te schrijven. Dat gaat in samenwerking met je gemeente.

ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN

Vervolgens gaan we samen op zoek naar oplossingen die bij je wensen passen