24 januari 2023
man-597178_640.jpg

Een WMO consulent is iemand die werkt voor de gemeente en helpt mensen met een beperking, een chronische ziekte of iemand met andere problemen bij het regelen van ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld gaan om hulp en ondersteuning bij het huishouden, vervoer naar het ziekenhuis of het aanpassen van een woning, maar ook individuele begeleiding van MTB Zorg.


24 januari 2023
office-594132_640.jpg

Mensen die extra hulp of ondersteuning nodig hebben, kunnen bij het WMO-loket terecht voor informatie over de verschillende vormen van ondersteuning die beschikbaar zijn. Zo kan er informatie gegeven worden over hulp bij het huishouden, vervoer, opvang, dagbesteding, persoonlijke verzorging en verpleging. Ook kan er informatie gegeven worden over hulp bij het verkrijgen of behouden van werk of dagbesteding, of hulp bij het verbeteren van de communicatievaardigheden.