24 januari 2023
bemoeizorg.jpg

Bemoeizorg is voor mensen met langdurige verslavings- of psychiatrische problemen. Er is voor hen geen passend aanbod binnen de hulpverleningsinstellingen en ze dreigen voortdurend tussen wal en schip te raken. Ze hebben problemen op gebied van huisvesting, inkomen, sociale contacten en zelfverzorging. Ze vragen zelf niet om hulp en meestal is het iemand uit de omgeving die melding maakt van verwaarlozing, overlast of andere zorgwekkende problemen. Iemand "bemoeid"zich er dus mee.