1 januari 2023
DALL·E-2023-01-24-12.59.42-een-realistische-foto-van-iemand-die-ambulante-begeleiding-ontvangt-en-op-de-bank-zit.png

Ambulante begeleiding is een belangrijk onderdeel om mensen te helpen de regie over hun leven te (her)pakken en zelfstandiger deel te nemen aan de samenleving. Het is individuele begeleiding vanuit je thuissituatie en afgestemd op de zorgbehoeften en de persoonlijke situatie van de cliënt.