VOOR PROFESSIONALS

MTB Zorg

MTB Zorg begeleidt cliënten met meervoudige problematiek, die in de reguliere zorg vaak niet terecht kunnen. Wij bieden hen wel de houvast en begeleiding die ze nodig hebben. Daarnaast maken wij zo nodig gebruik van ons brede netwerk om de samen opgestelde doelen te realiseren.

Onze manier van werken overstijgt een specifieke doelgroep of problematiek. Onze ambulant begeleiders zijn professionals die buiten de kaders denken en werken. Ze doen wat nodig is, ongeacht tijd en plaats. Op een menselijke en gelijkwaardige manier. Ze stellen zich flexibel op en durven een vertrouwensband aan te gaan met de cliënt, van mens tot mens. Daarmee gaat MTB Zorg terug naar de basis van goede, laagdrempelige zorg.


Jaren geleden ben ik begonnen als Sociotherapeutisch medewerker bij Tactus Verlavingszorg in Enschede. Mijn taken bestonden uit het begeleiden van cliënten, het toezien op medicatie-inname en ervoor zorgen dat de cliënt een juiste balans vond in zijn leven.

Mijn werkplek betrof een wooncomplex voor 24-uurs zorg. Alle cliënten hadden te maken met een verslaving. Dit kon drugs zijn, maar zeker ook alcohol. Ik heb veel ervaring opgedaan met tal van problemen die komen kijken bij een verslaving. En ik heb ook veel oplossingen geleerd.

Na 9 jaar heb ik de stap genomen om Tactus te verlaten. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en wilde het op mijn eigen manier gaan doen. De cliënt centraal zetten en van daaruit zoeken naar oplossingen.01234567890012345678900123456789001234567890

Functie

SOCIOTHERAPEUTISCH MEDEWERKER

Ervaring met; Alcoholverslaving, Heroineverslaving, Cocaineverslaving, GHB-gebruik, Gedragsproblematiek, Financiele problemen, Medicatietoezicht en verstrekking


In 2018 was het dan eindelijk zover. De start van MTB Zorg. Al mijn jarenlange ervaring zal ik nu gebruiken om clienten te helpen via mijn eigen zorgonderneming. Samen met de eigenaar van Certa-zorg en Care of from your Heart ben ik gaan samenwerken om de onderneming startklaar te maken.


Certa-zorg

De samenwerking met Certa Zorg is voor MTB Zorg van essentieel belang. Zo is er vervanging geregeld als ik bijv. ziek ben, maar Certa Zorg heeft ook een erg groot netwerk. Een netwerk waar veel oplossingen in gevonden worden.

CARE OF FROM YOUR HEART

De samenwerking met Care of from your Heart is essentieel voor MTB Zorg. Sinds het begin werken Fred Roesink en ik al samen om clienten op weg te helpen naar een betere toekomst. In 2020 zal ik onafhankelijk van Care of from your Heart een contract aangaan met de meeste gemeenten in Overijssel. Aan de goede samenwerking veranderd er dan niets. Die zal zo doorgaan.

01234567890012345678900123456789001234567890

EEN NIEUWE STAP

BEGONNEN MET MTB ZORG

Ervaring met; Alcoholverslaving, Heroineverslaving, Cocaineverslaving, GHB-gebruik, Gedragsproblematiek, Financiele problemen, Gezinsproblematiek, Jeugdzorg, Spoedzorgtraject, Kwaliteitsprocessen binnen de zorg


Op dit moment ben ik onderaannemer van Care of from your Heart. Dit jaar zal ik hoofdaannemer zijn en zelf de contracten met de gemeenten hebben. Hierdoor kun jij als cliënt eigenlijk altijd bij mij terecht als je problemen hebt.

Het maakt dus niet uit in welke gemeente je woont in Overijssel of Gelderland. Als jij hulp zoekt en dat van MTB Zorg wilt dan zal ik het traject met de gemeente regelen.

Ook als je een WLZ indicatie hebt kun je bij mij terecht. Door mijn ervaring weet ik inmiddels precies hoe ik dit traject samen met jou moet ingaan.
01234567890012345678900123456789001234567890

VAN ONDERAANNEMER

NAAR HOOFDAANNEMER

Ervaring met; Alcoholverslaving, Heroineverslaving, Cocaineverslaving, GHB-gebruik, Gedragsproblematiek, Financiele problemen, Gezinsproblematiek, Complexe gezinsproblematiek, Jeugdzorg, Spoedzorgtraject, Kwaliteitsprocessen binnen de zorg