INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS VOOR PROFESSIONALS

Het nieuwe Coronavirus verspreidt zich razendsnel door Nederland. Veel zorginstellingen kennen een aangepaste wijze van zorgverlening. Al sinds 16 maart 2020 kennen wij een nieuwe werkwijze. Wat dit betekent voor de samenwerking tussen professionals en MTB Zorg leest u op deze pagina.

Onze nieuwe manier van werken i.v.m het Coronavirus

Mondkapjes in de auto, 1,5 meter afstand bij huisbezoeken, eigen middelen mee. Dat zijn slechts een aantal van de aanpassingen die we hebben doorgevoerd in onze huisbezoeken.

GEEN FYSIEK CONTACT MEER

Bij MDO’s en andere overlegmomenten hanteren wij de 1,5 meter afstand. We proberen deze overleggen wel zoveel als mogelijk door te laten gaan, ondanks de oproep om thuis te werken, zodat de zorg gewaarborgd is.

HUISBEZOEKEN KRIJGEN EEN ANDERE INVULLING

Wij gaan, anders dan veel van onze collega’s, nog wel op huisbezoek. Wij houden hierbij rekening met de richtlijn dat er gepaste afstand (1,5 meter) tussen de cliënt en medewerker is.

SPECIALE BELRONDES

Iedere dag zullen wij, naast de huisbezoeken, de client ook bellen. De Corona-uitbraak heeft namelijk een grote invloed op cliënten.

NIEUWE EN BESTAANDE COMMUNICATIEMIDDELEN WORDEN INGEZET

Wij hebben sinds de uitbraak een speciale chatfunctie op de website ingebouwd. Tevens zijn wij nu bereikbaar via Skype, communicatiemiddelen die wij eerder nog niet gebruikten. Naast deze nieuwe middelen zoeken wij actief -dagelijks- contact via WhatsApp met cliënten.

DAGELIJKS OVERLEG MET ZORGPARTNERS

Dagelijks brengen we in kaart welke nieuwe feiten zich aandienen aangaande het Coronavirus. We overleggen over de gevolgen die dit heeft voor onze cliënten en hoe zich dit verhoudt tot de invulling van onze zorg naar hen.Het wordt nooit makkelijker…

MAAR WE KUNNEN JULLIE WEL BIJSTAAN

Al jaren hebben we ervaring met gezinnen die allerlei soorten problemen kennen. We beschikken dus over veel kennis. Jij of jullie staan er bij ons niet alleen voor.

NEEM CONTACT MET ONS OP