Marjon ter Braak (MTB Zorg)

5 februari 2023
Marjon.webp

De overlast door verwarde personen in Twente en de Achterhoek stijgt explosief. Marjon ter Braak van MTB Zorg in Hengelo is er niet verbaasd over en de door de wol geverfde hulpverleenster weet waar ze het over heeft. Verslaafden met psychische problemen willen zelf meestal geen hulp, maar ook de hulpverlening is regelmatig onvoldoende ontoereikend. Ze benoemt drie knelpunten en geeft een mogelijke oplossing.


25 januari 2023
begeleid-wonen.jpg

Begeleid wonen is een vorm van zorg waarbij iemand met een beperking, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of een psychische aandoening, in zijn of haar eigen appartement of huis woont, maar ondersteuning krijgt van professionele begeleiders.


24 januari 2023
bemoeizorg.jpg

Bemoeizorg is voor mensen met langdurige verslavings- of psychiatrische problemen. Er is voor hen geen passend aanbod binnen de hulpverleningsinstellingen en ze dreigen voortdurend tussen wal en schip te raken. Ze hebben problemen op gebied van huisvesting, inkomen, sociale contacten en zelfverzorging. Ze vragen zelf niet om hulp en meestal is het iemand uit de omgeving die melding maakt van verwaarlozing, overlast of andere zorgwekkende problemen. Iemand "bemoeid"zich er dus mee.


24 januari 2023
desperate-2293377_640.jpg

Een Persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag dat je van de gemeente krijgt om zelf je zorg of ondersteuning in te kopen. In plaats van dat de gemeente zelf beslist welke zorg je krijgt, kun je met het PGB zelf beslissen welke zorg of ondersteuning je wilt kopen.


24 januari 2023
man-597178_640.jpg

Een WMO consulent is iemand die werkt voor de gemeente en helpt mensen met een beperking, een chronische ziekte of iemand met andere problemen bij het regelen van ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld gaan om hulp en ondersteuning bij het huishouden, vervoer naar het ziekenhuis of het aanpassen van een woning, maar ook individuele begeleiding van MTB Zorg.


24 januari 2023
office-594132_640.jpg

Mensen die extra hulp of ondersteuning nodig hebben, kunnen bij het WMO-loket terecht voor informatie over de verschillende vormen van ondersteuning die beschikbaar zijn. Zo kan er informatie gegeven worden over hulp bij het huishouden, vervoer, opvang, dagbesteding, persoonlijke verzorging en verpleging. Ook kan er informatie gegeven worden over hulp bij het verkrijgen of behouden van werk of dagbesteding, of hulp bij het verbeteren van de communicatievaardigheden.


24 januari 2023
dagbesteding.jpg

Dagbesteding is een vorm van zorg voor mensen met een beperking of een chronische aandoening, waarbij zij deelnemen aan activiteiten en programma's die zijn ontworpen om hen te helpen hun vaardigheden te verbeteren, sociale contacten te onderhouden en een gevoel van zelfstandigheid en welzijn te behouden.


1 januari 2023
DALL·E-2023-01-24-12.59.42-een-realistische-foto-van-iemand-die-ambulante-begeleiding-ontvangt-en-op-de-bank-zit.png

Ambulante begeleiding is een belangrijk onderdeel om mensen te helpen de regie over hun leven te (her)pakken en zelfstandiger deel te nemen aan de samenleving. Het is individuele begeleiding vanuit je thuissituatie en afgestemd op de zorgbehoeften en de persoonlijke situatie van de cliënt.